Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
REACH IT

REACH IT is a software tool for supporting companies in registering substances, support the European Chemical Agency and Member States in evaluating dossiers for public help in accessing information on chemicals.

REACH-IT is the central online system providing support for REACH, which enable:

Þ Submit registrations and share information on chemicals online

Þ Easy access to chemical information for all

Þ Easy administration

REACH IT – homepage

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification