Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
IUCLID 5

 

IUCLID, the International Uniform ChemicaL Information Database, is a software application system for managing data on intrinsic and hazard properties of chemical substances and reporting to the regulatory authorities.

Purpose of IUCLID 5 (according to guidelines for IUCLID 5)

Þ enables industry to compile complete, REACH-conforming registration dossiers and to manage these data on-site

Þ enables the European Chemicals Agency (ECHA), the European Commission and the Member State Competent Authorities to receive, further treat and manage industry registrations.

IUCLID 5 also complies with the requirements of chemical programmes of the OECD, ICCA and US EPA, the Japan Challenge programme and the EU BPD.

A newest version of IUCLID 5.3 is available on this website since February 25, 2011

IUCLID 5 homepage >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification