Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Hogyan lehet az információkat az expozíciós forgatókönyvből integrálni a a keverék biztonsági adatlapjára?
  • mellékelje az Európai irányelveket az anyagokra mint általában vagy az anyagokra magassab koncentrációval, mint a REACH 14. cikkelye előírja
  • összesítse az információkat több Európai rendeletből az anyag vagy a keverékek részére közvetlenül BA (1-16 rész)
  • mellékelje az Európai irányelveket egy specióalis anyagra (pl. ötvözetek, gumi vegyületek, stb)
  • mellékelje az Európai irányelveket a BA mellékletbe a keverékek számára 31. cikk (2) REACH
  • Ha Ön egy további felhasználó és kiszeretné dolgozni a saját CSR, mellékelje azt a saját BA-ban.

EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNY

Mi az expozíciós forgatókönyv
Az expozíciós forgatókönyv formátuma
Az expozíciós forgatókönyv tartalmazza
Használ Ön vagy a beszálítója olyan anygokat melyek tartalmazzák az expozíciós forgatókönyveket?
Mi a teendő, ha a felhasználási feltételek nem szerepelnek a kibővített biztonsági adatlapon (e-BA)
Hogyan lehet az információkat az expozíciós forgatókönyvből felhasználni a keverék biztonsági adatlapjára?
Hogyan értesítsük az ECHAt z saját felhasználási feltételeinkről?
Egyéb hasznos információk

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification