Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

RAC odporúča stanoviť limitnú hodnotu benzénu pre pracovnú expozíciu
There are no translations available.

Na svojom marcovom stretnutí Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) tiež odporučil limitné hodnoty expozície pri práci (OEL) pre dve ďalšie látky: nikel a jeho zlúčeniny a akrylonitril. Tieto stanoviská uzatvárajú odpoveď pre Európsku komisiu, ktorá po prvýkrát požiadala RPR o posúdenie vedeckého základu pre stanovenie OEL.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Hogyan értesíti az ECHA z saját felhasználási feltételeiről?

A következő felhasználó köteles értesíteni az ECHA-t a saját felhasználási feltételeiről és fejlessztéseiről, továbbá köteles kidolgozni a saját vegy-biztonsági jelentését, ha:

  • a szállító nem teljesítette a kérését, hogy kiegészítse az ön használatát az e-BA-ban, vagy
  • nem lehet módosítani az ön használatát úgy, hogy a beszálító feltételei szerint működjön.

Ha az anyag mennyisége meghaladja az 1 tonnát évente, akkor ön köteles 6 hónapon belül az ECHAt tájékoztatni, hogy elkészíti saját CSR (Kémiai biztonsági értékelését).

Ha az anyagmennyiség kisebb mint évi 1 tonna, értesítse az ECHAt a használatáról és CSR nem kell kidolgoznia.


EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNY

Mi az expozíciós forgatókönyv
Az expozíciós forgatókönyv formátuma
Az expozíciós forgatókönyv tartalmazza
Használ Ön vagy a beszálítója olyan anygokat melyek tartalmazzák az expozíciós forgatókönyveket?
Mi a teendő, ha a felhasználási feltételek nem szerepelnek a kibővített biztonsági adatlapon (e-BA)
Hogyan lehet az információkat az expozíciós forgatókönyvből felhasználni a keverék biztonsági adatlapjára?
Hogyan értesítsük az ECHAt z saját felhasználási feltételeinkről?
Egyéb hasznos információk

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification