Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Tanácsadás Egésségvédelem munkaközben A kockázat- rizikó megitélése
A kockázat- rizikó megitélése

There are a lot of situations, when we must evaluate, if harm of human health or environment is present.

A risk assesment describes the possibility and the consequence of negative effect of harmful factors. Based on this, a risk assesment proposes convenient and real measures to be provided for an acceptable degree of danger to be accepepted.

By risk assesment, we understand an evaluation of environmental effects and those which are linked with human health in case of a contamination. Aim is to asses the need of safety measures, as the evaluation of specific risk in a condition for any similar measures. It evaluates concrete circumstances arising from information about present polluting substances and at the same time from possible ways of their paths, exposition and target group. This is being described in every specific situation. The evaluation of specific risk shows us a connection between each approach and influence which makes hazard for the target group.

Risk assessment solves the possibilities of threaten the human health and environment complexly.

We offer you the elaboration of human health risk assesment and risk assesment for the environment including the description of subsequent remedial measures in accordance with REACH requirements.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification