Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Tanácsadás
Konzultációs szolgáltatások

Chemical legislation is aimed at establishment of legal preconditions for free movement of goods - chemical substances and mixture. It also establishes basic rules and preconditions of classification, labeling, testing, notification and good laboratory practise, export and import of chemical substances and mixture in terms of protection of human health and the environment

Health protection at work is aimed mainly at safety and health protection at work (regardless of the size of company), prevention of all risks at work, implementation of measures focused on production and product, flexibility for making and documenting of decisions of employer.

Protection of environment is aimed at the preservation of diversity of conditions and life forms on the Earth, making of conditions for sustainable development, regeneration and rational exploitation of natural resources, savage of natural heritage, characteristic countryside and achievement of environmental stability.

PCBs - mixture of dangerous chemical substances threatening human health and environment. PCBs holders in Slovak Republic are obliged to elaborate a Programme of PCBs holder under the terms of legislation for waste management. 

By risk assessment we understand evaluation of environmental effects and effects related to the human health in case of contamination. The aim is to assess a need for safety measures since specific risk assessment is a precondition for whatever similar measures.

Project management - rich experience of project preparation and project management, expert assistance during evaluation, dissemination and reporting.

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification