Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
A biztonsági adatlap tartalma

Ha a kért információk e melléklet szerinti célszerüek és hozzáférhetöek a biztonsági adatlapon fel van tüntetve a a megfelelő fejezetben. Biztonsági adatlap nem tartalmaz üres fejezetek.


BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartozna ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification