Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Biztonsági adatlap formátuma

Biztonsági adatlapnak nincs elöírt hossza. A hossza megfelel az anyag veszélyességének illetve a rendelkezésre álló információknak.
Minden oldal biztonsági adatok, beleértve minden melléklet meg van számlálva. A mellékletek tartalmazza a biztonsági adatlap hosszát (pl. 1. oldal 3 '), vagy hogy van-e egy másik oldal (például a folytatás a következő oldalon ", illetve az adatlap vége ").

A BA tartalma:
1. SZAKASZ: Az anyag/keverek es a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termekazonosito
1.2. Az anyag vagy keverek megfelelı azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt
felhasznalasa
1.3. A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai
1.4. Surgıssegi telefonszam
2. SZAKASZ: Veszelyesseg szerinti besorolas
2.1. Az anyag vagy keverek osztalyozasa
2.2. Cimkezesi elemek
2.3. Egyeb veszelyek
3. SZAKASZ: Osszetetel vagy az osszetevıkre vonatkozo adatok
3.1. Anyagok
3.2. Keverekek
4. SZAKASZ: Elsısegelynyujtas
4.1. Az elsısegely-nyujtasi intezkedesek ismertetese
4.2. A legfontosabb – akut es kesleltetet – tunetek es hatasok
4.3. A szukseges azonnali orvosi ellatas es kulonleges ellatas jelzese
5. SZAKASZ: Tőzvedelmi intezkedesek
5.1. Oltoanyag
5.2. Az anyagbol vagy a keverekbıl szarmazo kulonleges veszelyek
5.3. Tőzoltoknak szolo javaslat
6. SZAKASZ: Intezkedesek veletlenszerő expozicional
6.1. Szemelyi ovintezkedesek, egyeni vedıeszkozok es veszhelyzeti eljarasok
6.2. Kornyezetvedelmi ovintezkedesek
6.3. A behatarolas es a szennyezesmentesites modszerei es anyagai
7. SZAKASZ: Kezeles es tarolas
7.1. A biztonsagos kezelesre iranyulo ovintezkedesek
7.2. A biztonsagos tarolas feltetelei, az esetleges osszeferhetetlenseggel egyutt
7.3. Meghatarozott vegfelhasznalas (vegfelhasznalasok)
8. SZAKASZ: Expozicio-ellenırzes/szemelyi vedelem
8.1. Ellenırzesi parameterek
8.2. Expozicio-ellenırzesek
9. SZAKASZ: Fizikai es kemiai tulajdonsagok
9.1. Az alapvetı fizikai es kemiai tulajdonsagokra vonatkozo informacio
9.2. Egyeb informaciok
10. SZAKASZ: Stabilitas es reakciokeszseg
10.1. Reakciokeszseg
10.2. Kemiai stabilitas
10.3. A veszelyes reakciok lehetısege
10.4. Kerulendı korulmenyek
10.5. Nem osszeferhetı anyagok
10.6. Veszelyes bomlastermekek
11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok
11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio
12. SZAKASZ: Okologiai informaciok
12.1. Toxicitas
12.2. Perzisztencia es lebonthatosag
12.3. Bioakkumulacios kepesseg
12.4. A talajban valo mobilitas
12.5. A PBT- es a vPvB-ertekeles eredmenyei
12.6. Egyeb karos hataso
13. SZAKASZ: Hulladekkezelesi szempontok
13.1. Hulladekkezelesi modszerek
14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok
14.1. ENSZ-szam
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelı szallitasi megnevezes
14.3. Szallitasi veszelyessegi osztaly(ok)
14.4. Csomagolasi csoport
14.5. Kornyezeti veszelyek
14.6. A felhasznalot erintı kulonleges ovintezkedesek
14.7. A MARPOL 73/78 II. melleklete es az IBC kodex szerinti omlesztett szallitas
15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
15.1. Az adott anyaggal vagy keverekkel kapcsolatos biztonsagi, egeszsegugyi es
kornyezetvedelmi elıirasok/jogszabalyok
15.2. Kemiai biztonsagi ertekeles
16. SZAKASZ: Egyeb informaciok


BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartozna ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification