Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

Využite šancu na rýchlejšie spracovanie Vašej dokumentácie k nariadeniu REACH
There are no translations available.

Podajte Vašu registračnú dokumentáciu REACH 2018 ešte pred koncom marca a do troch týždňov dostanete rozhodnutie o registrácii od agentúry ECHA.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Hogyan befolyásolja a CLP a BAt?

2009 januárjában hatályba lépett egy új rendelet - az Európai Parlament és  Tanács rendelete (EK). 1272/2008 16. amely az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szól - az u.n. CLP (besorolás, csomagolás és címkézés).

CLP alkalmazza a terminológiát, értékelési elveket és a globális harmonizált rendszer (GHS) követelményeit, valamint magában foglalja a rá vonatkozó rendelkezéseket, osztályozásokat és címkézéseket az Európai Parlament és aTanács 1907/2006 (REACH) rendelete alapján.
Mint a korábbi szabályozások a CLP tervezett is egy külön osztályozási rendszer, amely elsősorban az üzlet és az ipar számára készült. Ez a rendelet a hatályba lépése után a határidőket is meghatározza a CLP besorolási szabálya szerint:

  • 2010 november 30 - ig az anyagok osztályozása
  • 2015 május 31- ig a keverékek osztályozása

A feltételek továbbra is érvényben vannak a 67/548/EGK rendelet és a 1999/45/EK rendelet szerint, amely 2015 június 1-én lesz megszüntetve.

A CLP bevezetésével frissítve lett a REACH-rendelet II. mellélete, amely leírja az összes bisztonsági adatlapra vonatkozó feltételeket. Ezeket a változásokat megtalálhatjuk a 453/2010 május 20-i rendeletben, amely a (EC). 1907/2006 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) rendeletet egészíti ki.

 

 


 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartoznak ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification