Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Hogyan befolyásolja a CLP a BAt?

2009 januárjában hatályba lépett egy új rendelet - az Európai Parlament és  Tanács rendelete (EK). 1272/2008 16. amely az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szól - az u.n. CLP (besorolás, csomagolás és címkézés).

CLP alkalmazza a terminológiát, értékelési elveket és a globális harmonizált rendszer (GHS) követelményeit, valamint magában foglalja a rá vonatkozó rendelkezéseket, osztályozásokat és címkézéseket az Európai Parlament és aTanács 1907/2006 (REACH) rendelete alapján.
Mint a korábbi szabályozások a CLP tervezett is egy külön osztályozási rendszer, amely elsősorban az üzlet és az ipar számára készült. Ez a rendelet a hatályba lépése után a határidőket is meghatározza a CLP besorolási szabálya szerint:

  • 2010 november 30 - ig az anyagok osztályozása
  • 2015 május 31- ig a keverékek osztályozása

A feltételek továbbra is érvényben vannak a 67/548/EGK rendelet és a 1999/45/EK rendelet szerint, amely 2015 június 1-én lesz megszüntetve.

A CLP bevezetésével frissítve lett a REACH-rendelet II. mellélete, amely leírja az összes bisztonsági adatlapra vonatkozó feltételeket. Ezeket a változásokat megtalálhatjuk a 453/2010 május 20-i rendeletben, amely a (EC). 1907/2006 a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) rendeletet egészíti ki.

 

 


 

BIZTONSÁGI ADATLAPOK (BA)

Miért fontos a BA?
Melyek anyagok és összetevök tartoznak ide?
BA Revízió
BA formátuma
BA tartalma
Nyelv használata a BA-ban
Hogyan CLP befolyásolja a BA-ot?

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification