Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Vegyi jogszabályok Személyzet iskolázása
Személyzet iskolázása

Ecotoxicological Centre organizes expert trainings at field of protection of health at the workplace, environmental and chemical risks:

§ training at first degree - training for employees focused on general rules of health protection at the workplace

§ training at second degree - training for employees focused on rules of health protection for specific risk (for instance noise) or work activities (for instance surface treatment, agricultural production, laboratories)

§ in-company training - training for employees right at your company

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification