Ekotoxikologické centrum Bratislava, spol. s r.o.

REACH
HU
  • Online Registrácie

OZNAM

POZOR ZMENA! Karty bezpečnostných údajovod 1. júna 2015 sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP - zmena sa týka aj kariet bezpečnostných údajov! Zostávajúci čas:
FacebookTwitterGoogle

Aktuálne informácie

ECHA vyzýva spoločnosti, aby pokračovali v spolupráci v SIEFe aj po termíne 31.mája
There are no translations available.

Kontaktná skupina riaditeľov (DCG) odporúča, aby registrujúci existujúcich látok udržiavali svoje platformy spolupráce aj po poslednom termíne registrácie 31. mája 2018.

Bővebben...
Ön szerint a REACH rendelet az EU sikerének számít?
 
Máte dobrý prehľad o látkach ktoré používate z pohľadu chemickej legislatívy?
 
Vegyi jogszabályok
Vegyi jogszabályok


(EU) 453_2010 HUN

  • Munkavédelmi jogszabályok

5_1993 XII. 26. MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezésének végrehajtásáról
1992_XXII törvény a Munka törvényéröl
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

  • Munkaeszközökre, munkagépekre vonatkozó jogszabályok

8_2002. II. 16. GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról
8_2003. II. 19. GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
9_2001. IV. 5. GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
11_1994. III. 25. IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
14_2004. IV. 19. FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
16_2008. VIII. 30. NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
79_1997. XII. 31. IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való
108_2001. XII. 23. FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

  • Munkahelyre vonatkozó jogszabályok

2_1998. I. 16. MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
3_2003. III. 11. FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
25_2000. IX. 30. EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
29_2001. XII. 23. KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
63_2004. IV. 27. GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
123_2009. VI. 12. Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szab

  • Hatósági eljárást szabályozó jogszabályok

10_2000. II. 23. BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól
218_1999. XII. 28. Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substances Registered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification